نمایش محتوا نمایش محتوا

(FASB(FANANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD

انجمن  استانداردهای حسابداری مالی(فزبی )

یک سازمان  مستقل بخش خصوصی  در آمریکا است که زیر نظر بنیاد حسابداری مالی فعالیت می کند  که مسئولیت اصلی آن تدوین اصول حسابداری پذیرفته همگانی برای واحد های گزارشگردربخش خصوصی آمریکا است .

وظیفه: تدوین اصول حسابداری  پذیرفته همگانی برای واحد های گزارشگر بخش خصوصی آمریکا

تاسیس : سال 1973

 شخصیت حقوقی : سازمان غیر انتفاعی خصوصی

مقر :  نورواک، کنتیکت در ایالات متحده آمریکا

زبان رسمی:  انگلیسی

www.fasb.org سایت رسمی